Насиље над старијим особама, специфичности, препознавање и стратегије превенције - 1

  четвртак, 4. јул 2019. - четвртак, 4. јул 2019.

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Београд

НАЗИВ ПРОГРАМА
Насиље над старијим особама, специфичности, препознавање и стратегије превенције

АУТОРИ ПРОГРАМА
Удружење грађана „Снага пријатељства“ – Amity , Београд

КОНТАКТ ОСОБА
мр Надежда Сатарић,
Удружење „Снага пријатељства“ - Amity, Париске комуне 1/12, Нови Београд,
тел. 011/66-90-122; 063/8108-600,
имејл: nada@amity-yu.org

ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА
Специфични циљеви Програма:
1. Повећана информисаност стручних радника, стручних сарадника и сарадника који раде са старијима у установама социјалне заштите о специфичности насиља над старијим особама и препознавању истог, правном оквиру за заштиту и стратегијама превенције.
2. Повећана сензибилисаност особља запосленог у установама социјалне заштите у области препознавања насиља над старијима, као и о значају превенције истог.
3. Развијене вештине професионалаца за препознавање насиља, израду и примену стратегија превенције.

Преузмите резиме

Календар

Најаве

База акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови