Унапређење компетенција за израду налаза и мишљења органа старатељства

  среда, 14. јул 2021.

Републички завод за социјалну заштиту, кроз своје програмске и пројектне активности, континуирано ради на унапређењу положаја и права деце у сукобу са законом у Републици Србији. Тренутно се ради обимно  истраживање  „Унапређење статуса и квалитета третмана деце у сукобу са законом у Србији“, које Републички завод спроводи у партнерству са канцеларијом УНИЦЕФ-а као компоненту  ширег пројекта под називом: „Унапређење система социјалне заштите за јачање положаја породица са децом“.

Од 2011. године посебна пажња је посвећена стварању претпоставки за примену диверзионих мера. Израда стандарда и процедура за примену васпитних налога,  подстицање међусекторске сарадње, континуирана подршка процесу примене васпитних налога, израда смерница за писање налаза и мишљења органа старатељства,  само су неке од активности Републичког завода у овој области.

Уз подршку УНИЦЕФ-а планира се наставак активности на унапређењу примене васпитних налога у седам градова: Лесковац, Ваљево, Чачак, Крушевац, Зрењанин, Шабац и Сремска Митровица. У сваком од ових градова формирани су  локални тимови, које чини представник центра за социјални рад, тужилац и судија за малолетнике. Њихова улога ће бити да иницирају стварање предуслова за примену васпитних налога кроз успостављање сарадње са установама и организацијама у оквиру којих би малолетници требало да буде упућени на испуњење васпитних налога и кроз подршку стручним радницима центра и сарадницима из других система да унапреде своје компетенције за примену васпитних налога кроз похађање акредитованих програма обуке. Требало би истаћи да ће, у сарадњи са Правосудном академијом, Републички завод организовати и посебне едукације за судије и тужиоце који раде са малолетницима.

Планирано је да се у периоду од 15. јула до 15. августа реализују обуке у свим наведеним градовима, а прве у низу ће се реализовати 15. и 16. јула 2021. у Зрењанину.

Календар

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови