Седница Одбора за акредитацију

  петак, 17. мај 2019.

Седница Одбора за акредитацију одржана је 9. маја 2019. године у Републичком заводу за социјалну заштиту. Дневним редом седнице је предвиђено разматрање девет програма пријављених на акредитацију, као и захтеви за обнову акредитације једанаест програма којима акредитација истиче у првој половини ове године.

Након размене мишљења о квалитету разматраних програма, Одбор је донео одлуку да се шест програма акредитује, а да се за три програма предложи одбијање акредитације. На овој седници је обновљена акредитација једанаест програма чији су аутори поднели захтев за обнову акредитације.

Осим разматрања програма, на седници Одбора пажња је била поклоњена неким од трендова уочених у области акредитације. Један од најизраженијих односи се на пораст броја једнодневних програма. Један од разлога за то је чињеница да сви акредитовани програми учесницима доносе исти број бодова (15) за обнову лиценце. Чланови Одбора су се сагласили да то није оправдано и да би требало пронаћи решење за другачије вредновање програма.

Наредна седница Oдбора за акредитацију се планира у последњем кварталу текуће године.

Календар

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови