Реализована акредитована обука за супервизоре

  понедељак, 28. март 2022.

У периоду од 21. до 25. марта 2022. године је реализован акредитовани програм „Програм основне обуке за супервизоре у центрима за социјални рад“.  Програм траје пет дана  и обухвата 40 сати обуке. На обуци је било 18 стручних радника/ца из центара за социјални рад из Шапца, Панчева, Пријепоља, Београда, Малог Зворника, Смедеревске Паланке, Владичиног Хана, Бруса, Трстеника, Трговишта, Кнића, Пожаревца и Лесковца.

Полазећи од савремених тенденција у образовању, овај програм обуке се ослања на потребе произашле из стручне праксе и захтева конкретног радног места и фокусиран је на припрему стручних радника за планирање, реализацију и евалуацију супервизијског процеса.

Сви учесници/це су истакли да су током ове обуке стекли нова и допунили постојећа знања, да им је она помогла да редефинишу своје досадашње искуство и стекну увид у знања и вештине које им недостају.

Календар

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови