Промовисање позитивног малолетничког правосуђа у Србији

  уторак, 21. јануар 2020.

Републички завод за социјалну заштиту, у сарадњи са Центром за права детета (ЦПД), почиње са спровођењем двогодишњег пројекта „Промовисање позитивног малолетничког правосуђа у Србији”, који је финансијски подржан из Програма Европске уније за права, једнакост и држављанство. Циљ пројекта је да допринесе унапређењу положаја и права детета кроз промовисање приступа позитивног малолетничког правосуђа за децу у сукобу са законом и децу са проблемима у понашању.

На почетку пројектног периода биће спроведена свеобухватна процена установа за васпитање деце и омладине у Србији, како би се утврдили расположиви капацитети и недостајући ресурси, као и потребе деце смештене у овим установама. На основу добијених налаза, тим стручњака радиће на развијању различитих третманских програма за рад са децом, као и пратећих програма обуке професионалаца који раде са децом у системима социјалне заштите и правосуђа.

Једна од важних пројектних активности биће и кампања подизања свести шире јавности о важности усвајања и примене принципа позитивног малолетничког правосуђа у Србији.

Календар

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови