Нови циклус подршке ЦСР за примену васпитних налога

  понедељак, 26. септембар 2022.

Републички завод за социјалну заштиту кроз своје програмске и пројектне активности континуирано ради на унапређењу положаја и права деце у сукобу са законом у Републици Србији.

Уз подршку УНИЦЕФ-а планира се наставак активности на унапређењу примене васпитних налога у три града: Краљево, Ужице и Суботица. У сваком од ових градова формираће се локални тимови, које чини представник центра за социјални рад, тужилац и судија за малолетнике. Њихова улога ће бити да иницирају стварање предуслова за примену васпитних налога кроз успостављање сарадње са установама и организацијама у оквиру којих би малолетници требало да буду упућени на испуњење васпитних налога. Такође, Републички завод ће пружити подршку стручним радницима центра и сарадницима из других система да унапреде своје компетенције за примену васпитних налога кроз похађање акредитованих програма обуке.

Прва у низу планираних обука реализована је у Краљеву 21.септембра 2022.године. Реч је о акредитованом програму „Налаз и мишљење органа старатељства у кривичном поступку према малолетницима“. На обуци је било 24 учесника/це из центара за социјални рад у Краљеву и Врњачкој Бањи.

Календар

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови