Контрола квалитета реализације програма обуке

  среда, 29. септембар 2021.

Републички завод за социјалну заштиту је, у склопу својих редовних програмских активности дана 28. септембра 2021. спровео контролу квалитета реализације акредитованог програма „Развијање активности каријерног вођења и саветовања (КВИС) у услугама социјалне заштите“.

Обука је реализована 28.9.2021. године у периоду од 10 до 17 часова у сали Хотела „88 соба“, Таковска 49, Београд. Предавачи су били: Ружица Маџаревић, Марица Вукомановић, Марија Вучинић Јовановић. Било је присутно укупно 20 полазника, односно стручних радника и сарадника ангажованих у раду различитих пружалаца услуга које имају за циљ да омогуће корисницима тих услуга самосталан живот и активно учешће у друштву.

У поступку контроле квалитета реализације овог акредитованог програма обуке обављен је интервју са реализаторима обуке, полазници су попунили предвиђени упитник и посматрана је реализација једне тематске целине.

Календар

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови