Контрола квалитета реализације обуке

  уторак, 26. септембар 2023.

У понедељак, 25.септембра 2023.године Републички завод за социјалну заштиту је обавио још једну контролу квалитета реализације програма. Реч је о акредитованом програму „Стицање знања и вештина за пружање услуге помоћ у кући за особе са моторичким поремећајима“. Програм су реализовале ауторке програма Дилбера Сарајлић и Јелена Радуловић у простору Савеза за церебралну и дечију парализу Београд. Обуку је похађало шест учесница, које се припремају за непосредан рад са овом веома хетерогеном циљном групом.

Контрола квалитета реализације програма је осим опсервације обухватила и  разговор са ауторкама и полазницама, као и попуњавање наменски креираног упитника од стране свих учесница обуке. Анализа добијених резултата је показала да су учеснице задовољне свим аспектима обуке, а посебно радом реализаторки, за које су нагласиле да имају богато искуство у области којом се програм обуке бави.

Календар

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови