Контрола квалитета обуке за геронтодомаћице

  петак, 16. септембар 2022.

У првој недељи септембра 2022. године, саветница у Одељењу за професионалну обуку  Републичког завода за социјалну заштиту је обавила још једну контролу квалитета реализације програма. Реч је о акредитованом програму „ Програм оспособљавања за обављање посла геронтодомаћица“.

Обука је реализована у просторијама Агенције НАНА С.В. Програм је реализовала Светлана Вучковић, ауторка програма и директорка агенције. Обуку је похађало девет будућих геронтодомаћица.

Тематска целина која је била предмет праћења, обухватила је садржаје везане за одлике геронтодомаћице и послове које она обавља. Дискусија која је пратила презентацију је показала да учеснице имају одређене предрасуде према корисницима услуге, као и да нису довољно информисане о томе шта геронтодомаћица треба, а шта никако не треба да ради. Богато искуство ауторке програма и илустрација изнетих информација примерима из праксе помогли су да учеснице добију јасну слику о томе како треба да изгледа геронтодомаћица, које особине треба да поседује и који је опис њеног посла. У оквиру ове теме разматрано је и питање постављања граница и начина на који треба одговорити на нереална очекивања корисника ове услуге.

Упитник који су учеснице попунеле на крају обуке је показао да су им посебно важне биле теме везане за етички кодекс, „ја“ поруке у комуникацији са корисницима, прва помоћ и поступање у раду са непокретним особама.

Календар

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови