За бољу примену васпитних налога

  четвртак, 4. новембар 2021.

На иницијативу Републичког завода за социјалну заштиту и уз подршку УНИЦЕФ-а, потписани су протоколи о сарадњи на унапређењу примене васпитних налога на територији у надлежности Вишег суда у Лесковцу и Вишег јавног тужилаштва у Лесковцу, односно на територији Јабланичког округа.  Директор Центра за социјални рад у Лесковцу, председник Вишег суда, Виши јавни тужилац, директор ЈКП „Комуналац“ из Лесковца и директорица Лесковачког културног центра, потписали су протоколе о сарадњи 02. новембра 2021. године.

Потписивању уговора о сарадњи присуствовали су и директори центара за социјални рад из Власотинца, Црне Траве, Лебана и Бојника. Свим директорима је достављена документација, односно обрасци протокола са плановима извршења васпитних налога, како би са изабраним установама и предузећима у својим општинама, потписали протоколе о сарадњи.

Овом активношћу су створени сви предуслови за примену васпитних налога на територији Јабланичког округа.

Календар

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови