Завршен циклус обука о васпитним налозима

  понедељак, 13. децембар 2021.

Обуком одржаном 2. децембра 2021. године у Крушевцу за стручне раднике центара за социјални рад из Крушевца, Александровца, Ћићевца и Варварина, завршен је циклус обука по акредитованом програму „Улога центра за социјални рад и других пружалаца услуга социјалне заштите у примени васпитних налога“. Обуке су одржане у седам градова (Лесковац, Ваљево, Чачак, Крушевац, Зрењанин, Шабац и Сремска Митровица) у којима је Републички завод, уз подршку УНИЦЕФ-а, иницирао активности усмерене на унапређење праксе примене васпитних налога. Наведени програм обуке су похађали и стручни радници центара за социјални рад у општинама које су у надлежности Виших судова у наведеним градовима.

У оквиру овог циклуса овај акредитовани програм је завршило 170 стручних радника.

Календар

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови