Часопис Социјална мисао - часопис за теорију и критику социјалних идеја и праксе

  понедељак, 24. децембар 2018.

Година издања: 2018

Издавач:
• Издавачко предузеће СОЦИЈАЛНА МИСАО
11050 Београд, Мис Ирбијеве 56/II-10, тел. 063/297-570
e-mail: dubravka199@gmail.com socijalnamisao@gmail.com
www.socijalnamisao.rs

Суиздавачи:
• Републички завод за социјалну заштиту Србије,
Београд, Теразије 34, телефон 3621-563, тел./фах 3621-569
• Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду, Високог Стевана 2, телефон 218-3036

 

Преузмите часопис бр. 95

Почев од 2008. године, Републички завод за социјалну заштиту је суиздавач стручног часописа „Социјална мисао“ – часописа за теорију и критику социјалних идеја и праксе. У сарадњи са власником часописа, Издавачким предузећем „Социјална мисао“, Завод даје свој допринос и путем пласмана и промоције часописа и стручних садржаја објављених у њему.

Сарадња која је успостављена представља дугорочно улагање у будућност и у складу је са једном од четири основне функције Завода - издавачком делатношћу и промовисањем добрих пракси. Улога Завода као суиздавача садржана је у активном учешћу у уређивачкој политици часописа и учешћу у Редакцији, као и у подстицању размене професионалних искустава свих актера присутних у систему социјалне заштите.

Часопис излази два пута годишње, почев од 1994. године. Решењем Министарства за науку и технолошки развој, часопис је уврштен у научне публикације од посебног значаја и налази се у електронској форми у бази података Народне библиотеке Србије.

Редакцију часописа чине угледни и компетентни стручњаци и научни радници, претежно из области друштвених наука. Садржај сваког броја планира се унапред са нагласком на посебну тему броја.

 

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови