Социјални рад у заједници

  среда, 15. децембар 2010.

Аутори: Милосав Милосављевић, Мирослав Бркић

Издавач: Републички завод за социјалну заштиту

Година: 2010

Кључни појмови: социјални рад у заједници, развој заједнице, социјални развој

Ова књига допринос је озбиљним расправама у социјалном раду, јер на критички, упоредни, историјско-динамички и конкретан начин отвара, покреће, али и даје одговоре на многа отворена питања социјалног рада уопште, посебно социјалног рада у заједници. Намењена је, примарно, студентима социјалног рада, али и студентима других хуманистичких наука, не само због интердсициплинарности и сарадње различитих струка и наука, већ и због већег уважавања значаја локалних заједница у досезању квалитета живота, реализацији циљева, поштовању принципа многих социјалних и других друштвених делатности. Књига је нарочито од користи актерима социјалне политике у локалним заједницама, посебно онима који се баве дефинисањем и практичном реализацијом социјалне политике у својим срединама.

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови