Деца и млади са проблемима понашања

  недеља, 12. септембар 2010.

Аутор(и): Јасна Хрнчић, Тамара Џамоња Игњатовић, Вера Деспотовић Станаревић

Издавач: Републички завод за социјалну заштиту

Година: 2010.

Кључни појмови: делинквенција,антисоцијално понашање, деца и млади у сукобу са законом, проблеми понашања, услуге, третмани у заједници, дневни боравак за децу и младе

Различити специјализовани програми третмана за децу и младе са проблемима у понашању представљени у монографији настали су као део пројектних активности четири пројекта која су се бавила развојем услуга дневног боравка и специјализованих програма третмана у локалним заједницама за децу и младе са проблемима понашања и у сукобу са законом. Садржај је подељен у пет међусобно повезаних целина: Теоријски и контекстуални оквир, Третмани, Дневни боравак, Активности дневних боравака у Србији и Прилози – програми обуке. Монографија ће бити од користи и теоретичарима, а посебно практичарима који се баве пружањем подршке младима са проблемима у понашању.

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови