Виђање детета у контролисаним условима - стручно-методолошко упутство за ЦСР

  понедељак, 28. јун 2021.

Садржај стручног рада органа старатељства у поступцима  одржавања личних односа детета са родитељем, сродницима и другим лицима са којима га везује посебна блискост у контролисаним условима

Аутори: Саветници за социјалну заштиту, Републички завод за социјалну заштиту

Издавач: Републички завод за социјалну заштиту

Година: 2021. 

Кључни појмови: деца, породични односи, ЦСР

Преузмите

У поступцима одржавања личних односа детета са родитељем у контролисаним условима најважније је достизање позитивне функционалне релације између родитеља и детета и унапређење родитељских релација, што омогућава правилан развој детета и сталност у одржавању блискости са родитељем. У складу са тим, садржај овог стручно-методолошког упутства чине предлози активности за стручне раднике у центрима за социјални рад којима се постиже унапређење заштите најбољег интереса детета у поступцима који регулишу одржавање личних односа детета са родитељем, сродницима и другим лицима са којима га везује посебна блискост у контролисаним условима, остваривање права детета на идентитет, одржавање личних односа са родитељем у складу са најбољим интересом детета, унапређење рада стручних радника јачањем њихових компетенција и уједначавање праксе у складу са стандардима стручног рада

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови