Здравствене услуге у домовима за старије

  недеља, 10. јун 2018.

Пројекат „Истраживање тешкоћа до којих долази у обезбеђивању права на примарну здравствену заштиту осигураника који су корисници домског смештаја за одрасле и старије у систему социјалне заштите“ у оквиру програма ПЕРФОРМ

Наручилац

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Сербије

Реализацију пројекта подржало

Представништво HELVETAS Swiss Intercooperation SRB

Аутори

Гордана Ковић, Сања Милорадовић, Славица Милојевић, Зорана Травица, Др Владан Чокић, Проф. др Лела Милошевић Радуловић

Сарадници истраживачи

Јелена Пешић Зарић, Ненад Стојановић, Весна Драгићевић, Милош Ракић, Љиљана Скробић, Бојана Пуцаревић, Исидора Башић

Кључне речи: здравствена заштита старијих, домски смештај, палијативно збрињавање

Услуга домског смештаја за старије особе је једна од услуга са најдужом традицијом у систему социјалне заштите у Србији. Према Закону о социјалној заштити, домским смештајем се кориснику обезбеђује становање, задовољење основних животних потреба и здравствена заштита. Закон о социјалној заштити и пратећи правилници не праве разлике у пружаоцима услуга у односу на власничку структуру оснивача - правила су унифицирана, а корисник услуге смештаја има право да му буду доступна права здравственог осигураника без обзира у којој установи социјалне заштите се налази.

Расположиви подаци система социјалне заштите недвосмислено указују да су услуге здравствене заштите потребне свим корисницима у установама за смештај старијих и све установе, у складу са чланом 51. Закона о социјалној заштити, без обзира да ли припадају јавном или приватном сектору, обезбеђују здравствене услуге из домена примарне здравствене заштите. Разлике се уочавају према врсти, садржају и начину на који су здравствене услуге обезбеђене. Међутим, постојећи подаци нису довољни за потпуније сагледавање доступности, садржаја и квалитета здравствених услуга, као ни постојећих организационо-кадровских модалитета за обезбеђивањездравствене заштите у установамаза смештај старијих. осигураника без обзира у којој установи социјалне заштите се налази.

Преузмите

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови