Извештај о резултатима евалуације процеса акредитације за период 2008 - 2018.

  понедељак, 17. септембар 2018.

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА ЕВАЛУАЦИЈЕ ПРОЦЕСА АКРЕДИТАЦИЈЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ У СИСТЕМУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ за период 2008 - 2018. година

Аутор: Републички завод за социјалну заштиту

Година: 2018.

Кључни појмови: акредитација програма обуке, евалуација

 

Планом рада за 2018. годину предвиђена је евалуација десетогодишњег рада на пословима акредитације. Ова евалуација је замишљена као темељан и свеобухватан истраживачки посао којим су истражени, процењени и сагледани сви релевантни аспекти процеса акредитације. Финални извештај, као крајњи исход евалуације,  нуди релевантне налазе и корисне закључке и препоруке, који треба да чине полазну основу за даља побољшања, прилагођавања и потенцијалне корекције процеса акредитације.

Преузмите извештај

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови