Још један циклус супервизијске подршке

  понедељак, 5. јул 2021.

У јуну  2021. године, Републички завод за социјалну заштиту је реализовао циклус од четири онлајн едукативне радионице са  групом коју је чинило девет супервизора.

Циљ едукативних радионица је био  унапређење  компетенција за рад са децом која су преживела насиље.

Теме радионица су:

  1. Пракса социјалног рада обликована знањем о трауми
  2. Интервју и друге технике у раду са дететом
  3. Процена деце жртава насиља
  4. Израда извештаја о деци

Вежбе на приказима случаја омогућиле су размену,  промишљање, провежбавање стеченог знања и интеграцију  знања са праксом. Иновативност у начину преношења знања постигнута је и планом преношења знања од стране супервизорки у  супервизијским групама у наредном периоду, а уз подршку саветница из Одељења за процену стручног рада и супервизију.

Евалуација циклуса радионица указује да су:

  • Квалитет садржаја је оцењена са 5
  • Разумљивост садржаја- 5
  • Корисност/применљивост у пракси - 4,87
  • Интерактивност -5

Коментари учесница радионица су: веома је актуелна тема о којој се недовољно говори и која је неадекватно заступљена и третирана у ЦСР; највише је користила размена искустава , сублимирање   старих и стицање нових  информација  из области рада на траумама, нова знања, могућност коришћења нових техника приликом интервјуа са децом, нови алати за процену које  можемо применити  у раду са децом (и подсећање на  оне које смо  потиснули).

 

Календар

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови