Јачање капацитета васпитача и водитеља случаја

  среда, 17. август 2022.

Републички завод за социјалну заштиту у партнерству са Центром за права детета реализује пројекат „Промовисање позитивног малолетничког правосуђа у Србији“,  који је подржан  од Европске комисије. Циљеви овог пројекта су усмерени на унапређење права и положаја деце у сукобу са законом и/или са проблемима у понашању која су упућена у васпитне установе у Београду, Нишу и Књажевцу, како би се деца  издвојила из средине која неповољно делује на њихов развој  и како би  добила одговарајућу помоћ и стални надзор од стране стручних лица, а у циљу спречавања даљег вршења кривичних дела,  социјализације и реинтеграције у друштво.

У склопу овог пројекта, Републички завод за социјалну заштиту је 15. и 16. августа 2022. године организовао дводневну радионицу за васпитаче установа за васпитање и водитеље случаја из центара за социјални рад. Радионица је имала  за циљ да се, након представљања главних налаза и кључних препорука истраживања спроведеног у претходном периоду,  кроз консултације са стручњацима ангажованим у систему малолетничког правосуђа – запосленима у центрима за социјални рад и у васпитним установама, заједнички размотри положај и функционисање три установе за васпитање и  процене могући путеви трансформације тих установа како би што адекватније одговарали на потребе деце.  Заједнички су  размотрене и потребе за додатном обуком васпитног особља  и  договорени даљи кораци у процесу унапређења компетенција стручњака у области малолетничког правосуђа.

Календар

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови