Подршка родитељству у систему социјалне заштите

  петак, 9. децембар 2022.

 

Тим Републичког завода за социјалну заштиту, у оквиру пројекта УНИЦЕФ-а  ''Јачање ресурса за подршку родитељима и родитељству у систему социјалне заштите'' креирао је и реализовао три једнодневне обуке за стручне раднике центара за социјални рад  05.12, 06.12. и 07.12.2022 године   са темом '' Унапређење процеса процене и подршке родитељима''.

Циљ обуке је унапређење компетенција стручних радника из ЦСР за  процену способности родитеља у односу на потребе детета.

Исходи су поред унапређења компетенција у процени родитељских способности,  разумевање узрока тешкоћа у родитељском функционисању и  планирање подршке, помоћи и интервенција на личном, породичном и социјалном нивоу.

Садржај првог дела обуке је усмерен ка  функцијама родитељства које су потребне да би родитељ одговорио на потребе детета, други део обуке је усмерен на тешкоће које произилазе из недостатка позитивног искуства  и сигурне привржености и респонсивности  незреле и нагонски вођене личности и емоционалних тешкоћа родитеља, осећања непожељности и неприхваћености у породици порекла. Трећи део обуке је усмерен на активности, услуге, мере и  интервенције  у раду са родитељима у циљу оснаживања и превазилажења тешкоћа. Едукативни рад је коципиран радионичарски тако да да се едукативни део провежбава радом на студији случаја и играњем улога.

Учесници обука, укупно 62 стручна радника, су оценили обуку као веома корисну, садржајну и квалитетну и изразили су потребу да обука траје два дана ради прорађивања тема у раду са родитељима који су насилни и  родитељима који након прекида заједнице манипулишу децом и отуђују децу од другог родитеља.

Календар

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови