Унапређење знања и вештина за израду налаза и мишљења органа старатељства

  понедељак, 19. јул 2021.

Републички завод за социјалну заштиту, уз подршку УНИЦЕФ-а наставља активности на унапређењу примене васпитних налога у седам градова: Лесковац, Ваљево, Чачак, Крушевац, Зрењанин, Шабац и Сремска Митровица.

Један од важних сегмената унапређења компетенција за примену васпитних налога односи се и на знања и вештине потребне стручним радницима за израду налаза и мишљења које центар за социјални рад доставља органима малолетничког правосуђа. У том циљу у наведеним градовима се организују једнодневне обуке по акредитованом програму „Налаз и мишљење органа старатељства у кривичном поступку према малолетницима“.

Прве обуке из циклуса подршке стручним радницима одржане су 15. и 16. јула у Зрењанину за представнике центара за социјални рад који су у надлежности Вишег суда у Зрењанину. Обуке је похађало укупно 37 стручних радника из центара за социјални рад из следећих општина: Зрењанин, Бечеј, Нови Бечеј, Сечањ, Кикинда, Житиште, Нови Кнежевац, Нова Црња и Чока.

Наредне обуке су већ заказане у Чачку и Ваљеву.

Календар

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови