Стратегија социјалне заштите 2019 - 2025 - консултације

  среда, 10. април 2019.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања објавило је позив на консултације поводом израде Нацрта Стратегије социјалне заштите за период 2019–2025. године, у складу са Законом о планском систему (члан 34).

Стратегија социјалне заштите је национална секторска стратегија (члан 12. Закона о планском систему) и представља друштвени договор о развоју политика социјалне заштите у наредном средњерочном периоду. Стратегија социјалне заштите одговара на потребе друштва и дефинише правце за даљи развој политика социјалне заштите, као и ефективније и ефикасније увезивање политика социјалне заштите са националним развојним приоритетима и другим секторима.

Процес израде Стратегије социјалне заштите 2019-2025. покренут је 20. априла 2018. године на Националној конференцији која је одржана у Београду и подржан је од стране пројекта Подршка развоју регулаторних механизама социјалне заштите, који финансира Европска унија (ЕУ) кроз ИПА 2013 финансијски инструмент.

Позивамо Вас да своје коментаре и сугестије на Нацрт Стратегије социјалне заштите за период од 2019. до 2025. године доставите најкасније до 15. маја 2019. године на адресу strategija@zavodsz.gov.rs 

Од 15. априла до 16. маја 2019, Министарство ће спровести консултативне састанке са интересним странама. Тачно место и време састанака ће бити накнадно објављени. Ако желите да се пријавите за учествовање у консултативним састанцима, молимо вас да се пријавите на адресу: socialwelfare@niras.com.

Информације о резултатима спроведених консултација у процесу припреме нацрта Стратегије социјалне заштите за период од 2019. до 2025. године биће објављене од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања најкасније у року од 15 дана од дана завршетка консултација, у складу са чланом 34. Закона о планском систему.

Календар

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови