Састанак Управног одбора пројекта

  петак, 19. август 2022.

Дана 19. августа 2022. године, у Републичком заводу за социјалну заштиту одржан је састанак Управног одбора Пројекта Промовисање позитивног система малолетничког правосуђа у Србији у оквиру ЕУ Програма Права, једнакост и држављанство.

На састанку су представљене реализоване пројектне активности у претходном периоду и сумирани резултати истих. Тако, представљен је финални извештај истраживања и три мапе пута, затим промо филм, израђен од стране пројектног партнера - Центра за права детета.

Такође, дат је преглед активности чије је спровођење у току, те направљен прелиминарни план за предстојећи период. У вези са наведеним, дискутовано је о спровођењу радионица психосоцијалне подршке и функционалног образовања које се успешно спроводе у заводима за смештај деце и омладине већ други месец. Учињени су прелиминарни договори ради почетка спровођења тренинга/обука за запослене у заводима и правосуђу. Договорено је одржавање завршне конференција у другој половини септембра текуће године.

Постигнута је једногласна сагласност чланова око свих тачака дневног реда.

Календар

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови