Сарадња Министарства за бригу о породици и Завода

  петак, 11. јун 2021.

Републички завод за социјалну заштиту одржао је радни састанак са Министарством за бригу о породици и демографију, у уторак, 08. јуна 2021. године, у Палати Србија. Састанак су водили државна секретарка у Министарству, госпођа Милка Минић Миловановић и в.д. директора Завода, господин Марко Тодосић, са сарадницима.

Теме састанка биле су: будућа интензивна сарадња Министарства и Завода, могућности унапређења капацитета услуга намењених деци у социјалној заштити, као и развој нових програма подршке родитељству. Такође, на састанку је било речи и о Инструкцији коју је донео министар за бригу о породици, а у чијем саставу се налази и Стручно методолошко упутство, израђено од стране Републичког завода за социјалну заштиту. Инструкција и упутство односе се на одржавање личних односа  детета са родитељем и другим лицима са којима га везује посебна блискост, у контролисаним условима.

Када је реч о сарадњи Министарства и Завода, постигнута је сагласност да је потребно интензивирати сарадњу, посебно у пословима везаним за надзор у области породично правне заштите, као и у пословима  везаним за стручну подршку центрима за социјални рад у области породично правне заштите. Што се тиче модалитета сарадње договорени су заједнички састанци релевантних одељења Министарства и Завода, на којима би се прецизно дефинисали проблеми из области стручног рада у области породично правне заштите и проналазила конкретна решења. Наглашена је потреба блиске сарадње ове две институције у свим пословима из надлежности Министарства и Завода.

Представници Завода информисали су државну секретарку да је Републички завод за социјалну заштиту, у партнерству са УНИЦЕФ као први корак у подршци унапређивању капацитета система социјалне заштите реализовао мапирање актуелних ресурса за рад са родитељима у услугама саветовалишта за брак и породицу и дневних боравака. Саветовалишта за брак и породицу су изабрана за ову анализу као места на којима се на организован начин одвијају саветодавно-терапијске и социо-едукативне услуге, а дневни боравци за децу са сметњама у развоју као једна од најраспрострањенијих услуга за децу у систему социјалне заштите.

Током пружања супервизијске подршке центрима за социјални рад у протеклом периоду, Завод је уочио проблеме који су присутни током рада стручњака центара за социјални рад са корисницима у ситуацијама у којима је током или након развода од стране судова донета одлука о виђању детета и родитеља са којим дете не живи у контролисаним условима. Неуједначена пракса и чести пропусти у оваквим случајевима подстакли су стручњаке Министарства и Завода да у складу са потребом сачине  упутство које ће помоћи практичарима у центрима за социјални рад да послове у овој области обављају на квалитетнији и ефективнији начин. У изради овог упутства значајан допринос су дали и неколицина судија које суде у породично правним споровима, те је за очекивати да ово упутство буде корисно и за надлежне судове. Министар за бригу о породици и демографију донео је Инструкцију којом обавезује центре за социјални рад да примењују ово упутство у својој пракси.

Календар

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови