Реализација наменских трансфера за 2018.

  понедељак, 4. фебруар 2019.
графикон листа

Републички завод за социјалну заштиту упутио је јединицама локалне самоуправе (ЈЛС) упитнике за прикупљање података о реализацији наменских трансфера за 2018. годину. Рок за доставу статистичких извештаја је 14.02.2019. године.

Наменске трансфере за 2018. годину користило је укупно 111 јединица локалне самоуправе, које имају обавезу да известе о њиховој реализацији.

Календар

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови