Промовисање позитивног система малолетничког правосуђа у Србији

  четвртак, 26. мај 2022.

 

Дана 26. маја 2022. године, одржан је редован састанак Управног одбора, који је основан у оквиру пројекта „Промовисање позитивног система малолетничког правосуђа у Србији“, који Републички завод за социјалну заштиту спроводи у сарадњи са Центром за права детета, уз финансијску подршку Европске комисије кроз програм „Права, једнакост и држављанство“. Састанак је одржан у Републичком заводу за социјалну заштиту уз учешће и представнице деце и младих из Клуба ДХ при Центру за права детета.

На самом почетку састанка, кроз кратак осврт на активности које су Републички завод за социјалну заштиту и Центар за права детета спровели у претходном периоду, анализирани су постигнути резултати и разматране неке од могућих иницијатива које би било добро покренути у наредном периоду.

 

 

У другом делу састанка, чланови и чланице Управног одбора представили су активности које се тренутно спроводе и дали кратак преглед активности планираних за наредни период. Републички завод за социјалну заштиту тренутно ради на изради три мапе пута, а које за циљ имају идентификовање специфичних потреба завода за васпитање деце и омладине у Београду, Књажевцу и Нишу. Након тога, биће израђени фокусирани третмански програми за унапређивање капацитета завода, односно оснаживања васпитног особља за рад са децом и младима.

Центар за права детета ће у наредном периоду наставити са одржавањем вршњачких радионица у заводима које за циљ имају да децу и младе информишу о правима која су им гарантована Конвенцијом о правима детета УН, као и да се додатно едукују о правима која имају уколико дођу у контакт са законом. Упоредо са овим едукативним делом, Центар за права детета ће спровести кампању и снимити кратак видео у сарадњи са Клубом ДХ који ће имати за циљ да информишу и сензитивишу јавност о положају малолетних учионица кривичних дела.

Календар

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови