Промовисање позитивног система малолетничког правосуђа у Србији - фокус групе

  уторак, 26. април 2022.

У Републичком заводу за социјалну заштиту одржане су фокус групе Пројекта Промовисање позитивног система малолетничког правосуђа у Србији у оквиру ЕУ Програма Права, једнакост и држављанство.

Главни циљ пројекта је да обезбеди да стручњаци за социјалну заштиту и правосуђе делују у најбољем интересу детета, поштујући принципе недискриминације и учешћа деце.

Такође, пројекат ће развијати и имплементирати прилагођене програме рада са децом засноване на доказима и изградити капацитете стручњака ради пружања боље подршке деци која су у сукобу са законом, посебно оној која су починила тешка кривична дела прекршаја и потребна им је додатна подршка.

Додатно, један од пројектних исхода јесте израда три мапе пута које имају за циљ да понуде јединствени сет третманских програма који ће одговарати потребама деце у Заводу за васпитање деце и омладине у Београду, Заводу за васпитање омладине у Нишу и Заводу за васпитање деце и омладине у Књажевцу.

У току је истраживање које се спроводи у заводима, а које треба да покаже универзалне и специфичне потребе у три установе и да послужи као основа за израду гореспоменутих сетова третманских програма.

Фокус групе одржане су управо са запосленима у заводима за васпитање деце и омладине, представницима центара за социјални рад, правосуђа и осталим професионалцима из система социјалне заштите као део партиципативног процеса и сагледавања свих аспеката рада, те долажења до заједничких закључака.   

Календар

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови