Отпочео још један циклус обука за ЦСР и пружаоце услуга

  понедељак, 18. октобар 2021.

У периоду од 13. до 15. октобра 2021, у Градској кући у Зрењанину реализован је акредитовани програм обуке „Улога центра за социјални рад и других пружалаца услуга социјалне заштите у примени васпитних налога“. Обуке је похађало укупно 53 учесника/учесница из центара за социјални рад из следећих општина: Зрењанин, Кикинда, Бечеј, Нови Бечеј, Сечањ и Нова Црња.

Осим стручних радника из центара за социјални рад, на обукама су били и представници различитих организација и установа, које представљају потенцијалне партнере центра у примени васпитних налога. Реч је о Црвеном крсту, Центру за пружање услуга социјалне заштите МОСТ, Геронтолошком центру, Општој болници у Зрењанину, месним заједницама, Предшколској установи Зрењанин и великом броју основних и средњих школа из Зрењанина и околине.

Хетероген састав учесника је омогућио да се улоге и одговорности кључних актера у примени васпитних налога боље разумеју и да се већ на самој обуци направе први кораци у будућој сарадњи.

Програм обухвата теме везане за терминолошка одређења и концептуалнe основе  програма, сврху и врсте васпитних налога као диверзионих мера и стандарде и процедуре њихове примене.

У наредном периоду планирају се обуке и у Лесковцу, Крушевцу, Чачку, Шапцу, Ваљеву и Сремској Митровици.

Календар

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови