Оптерећеност водитеља случаја

  понедељак, 18. фебруар 2019.
ljudi koji sede sa knigama

Републички завод за социјалну заштиту, у сарадњи са УНИЦЕФ канцеларијом у Београду, спровeo je истраживање „Оптерећеност водитеља случаја са препорукама за унапређење стручног рада“.

Истраживање је реализовано у склопу пројекта „Унапређење система социјалне заштите у циљу оснаживања породица са децом из осетљивих друштвених група“ финансираног од стране УНИЦЕФ-а у току 2018. године.

Основни циљ истраживања је утврдити оптерећеност водитеља случаја кроз број досијеа и сложеност посла у раду на досијеу, тј. у вођењу случаја и на основу добијених налаза, креирање препорука за унапређење организације рада у ЦСР.

Узорак: 71 водитеља случаја, изабраних методом случајног одабира, уз стратификацију по региону и величини ЦСР.

Истраживање је реализовано у две фазе:

Ø  У првој фази 18 супервизора је пописивало све досијее са којима су водитељи случаја задужени у месецу октобру 2018. године,

Ø  У другој фази је 71 водитељ случаја водио дневник рада у софтверу.

 

Истраживању је претходила фаза израде инструмента, односно класификовање послова водитеља случаја.

У току је израда финалног извештаја са налазима са истраживања. 

 

Календар

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови