Напредак Србије у спречавању злоупотребе дечијег рада

  петак, 1. април 2022.

Напори које Република Србија чини у области заштите деце од злоупотребе дечјег рада препознати су од стране Међународне организације рада (МОР) и представљени кроз причу о напретку у борби против злоупотребе дечјег рада.

У склопу примене Програма достојанственог рада за Републику Србију за 2019 – 2022, МОР и Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, уз финансијску подршку Министарства за рад Сједињених Америчких Држава спроводе пројекат „Мерење, подизање свести и ангажовање политика ради унапређења борбе против злоупотребе дечјег рада и принудног рада“. Основни циљ овог пројекта је да унапреди заштиту деце од злоупотребе дечјег рада у Републици Србији.

Као део пројектних задатака, током претходних годину дана реализовано је неколико активности у циљу јачања процедура и механизама у социјалној заштити ради правовременог препознавања и адекватне заштите деце која су жртве злоупотребе дечјег рада. У јуну 2021. године усвојена је „Инструкција о начину рада установа социјалне заштите и организација социјалне заштите за пружање услуга социјалне заштите деци у заштити од злоупотребе дечјег рада“ са пратећим Стручно методолошким упутством. Након тога  реализован је низ обука за преко 170 стручних радника у социјалној заштити на тему превенције и препознавања злоупотребе дечјег рада, у чему је значајно учешће имао Републички завод за социјалну заштиту.

На конкретној животној причи коју можете погледати на линку који је у прилогу, видљив је уложени напор у унапређење нормативног оквира, али пре свега заједничко залагање стручњака и у државном и у цивилном сектору на спречавању злоупотребе дечијег рада у Србији.

Погледајте детаљније: https://www.alliance87.org/interactive/serbia/

Календар

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови