Конференција "Ка позитивном малолетничком правосуђу"

  уторак, 14. децембар 2021.

У петак, 10. децембра 2021. године у Хотелу „М“ у Београду  Републички завод за социјалну заштиту је организовао конференцију „Ка позитивном малолетничком правосуђу“. Након уводних речи од стране представнице УНИЦЕФ-а  Инес Церовић и Наде Шарац, која је присутне поздравила у име Републичког завода,  презентовани су резултати две компоненте пројекта „Унапређење система социјалне заштите за јачање положаја породица са децом“ реализованог у сарадњи са канцеларијом УНИЦЕФ-а.

Једна компонента овог пројекта је била усмерена на унапређење примене васпитних налога и у оквиру ње Републички завод је кроз различите активности пружио подршку да се добра пракса у примени васпитних налога имплементира у седам градова: Зрењанин, Лесковац, Чачак, Крушевац, Ваљево, Шабац и Сремска Митровица. У овим градовима формирани су мултисекторски тимови, а стручни радници центара за социјални рад из општина које су у ингеренцији Виших судова у овим градовима су похађали два акредитована програма:“ Налаз и мишљење органа старатељства у кривичном поступку према малолетницима“ и „Улога центра за социјални рад и других пружалаца услуга социјалне заштите у примени васпитних налога“. У току пројекта ове програме је завршило 326 стручних радника. На конференцији је своја искуства у примени васпитних налога изнела Вера Софреновић, судија за малолетнике Вишег суда у Београду. Такође, Љубинка Марковић стручни сарадник Вишег суда у Београду и Сава Ђурђић, судија Апелационог суда у Новом Саду су приказали резултате истраживања везаног за начин бележења података о васпитним налозима у РС,  које је спровео Савет за малолетнике. Своја искуства у примени васпитних налога и помаке на овом плану изнели су представници центара за социјални рад из наведених седам градова.

Друга компонента пројекта се односила на истраживање квантитативних и квалитативних карактеристика кривично неодговорне деце испод 14 година старости и малолетних учиниоца кривичних дела са комбинованим проблемима и поремећајима менталног здравља. Резултате овог истраживања, са препорукама за унапређење статуса и квалитета третмана деце у сукобу са законом дао је др Ђурађ Стакић, професор Емеритус, Државни универзитет Пенсилваније. У овом делу конференције Светлана Живанић, саветница у РЗСЗ је представила резултате добијене у вези са компетенцијама стручних радника који посредно или непосредно раде са овом, веома хетерогеном и изразито осетљивом групацијом деце.

Конференцији је присуствовало око 60 учесника, представника различитих организација и установа који су својом заинтересованошћу и учешћем у дискусији допринели успешности ове конференције.

Календар

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови