Истраживање о издвајању деце из биолошких породица

  субота, 16. јун 2018.

Републички завод за социјалну заштиту, у сарадњи са Институтом за социолошка истраживања Филозофског факултета у Београду, спровео је у периоду април – јун 2018. године „Истраживaње тешкоћа породица услед којих долази до одлука органа старатељства о издвајању деце из породица и анализа стручних поступака центара за социјални рад у том процесу“. Предмет истраживања су одлике процеса издвајања деце из биолошких породица у систему социјалне заштите и идентификација капацитета и слабости актера у овом процесу.

sama devojcica na ulici

Подаци показују да, упркос евидентном смањењу броја деце у резиденцијалној заштити, нема значајнијих промена када је реч о издвајању деце из биолошких породица. С тим у вези, налази истраживања омогућују идентификовање личних, породичних и системских снага и потешкоћа са којима се сусрећу сви актери (стручни радници, породице, родитељи и деца), са циљем да се кроз уочавање слабих места иста ојачају, како би се олакшала превенција издвајања. Поред тога, резултати треба да послуже као основ за унапређење не само праксе, већ и политика и законске регулативе у овој области.

Погледајте цео извештај Истраживања о издвајању деце из биолошких породица

Календар

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови