Извештај о злоупотреби дечијег рада за 2021.

  среда, 9. март 2022.

Током 2021. године евидентирано је укупно 39 ново-идентификоване деце жртава злоупотребе дечијег рада,  и то 25 дечака и 14 девојчица.  Имајући у виду већи број идентификоване деце у односу на претходне извештајне периоде (нпр. у првој половини 2020. године није идентификовано нити једно дете, а у другој половини године 9-оро деце), може се закључити да су обуке реализоване крајем 2021. године допринеле бољем препознавању појаве злоупотребе дечијег рада, али и подигле пажњу стручњака за ову тему. Ипак, и даље постоје проблеми, посебно када су у питању већи центри за социјални рад, који се односе на праћење појаве злоупотребе дечијег рада кроз постојеће базе података које се користе у центрима за социјални рад. Наиме, у великом броју случајева када је дете корисник услуга центра за социјални рад по неком другом основу, а злоупотреба дечијег рада је придружени проблем, дете се евидентира на другачији начин, а не као жртва злоупотребе дечијег рада.

Преузмите извештај

Календар

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови