За бољу заштиту деце жртава породичног насиља

  среда, 8. новембар 2023.

У Републичком заводу за социјалну заштиту je 05 – 06. новембра 2023. године одржана акредитована обука „Процена и планирање заштите деце жртава породичног насиља“. На обуци је учествовало 13 стручних  радника из десет центара за социјални рад.

Општи циљ обуке је развој вештина опсервације и вођења интервјуа са дететом жртвом породичног насиља. Посебни циљеви који се обуком постижу су:

  • Унапређење знања и вештина за примену индикатора ризика од породичног насиља у процени и планирању интервенција и заштите малолетног детета
  • Стицање знања и вештина за примену интервјуа са дететом, родитељима и породицом
  • Јачање компетенција за примену опсервације у процени детета и родитеља
  • Развој вештина за прикупљање података, класификацију, анализу и закључивање према областима процене
  • Развој вештина доношења закључака и одлука
  • Унапређење вештина за израду планова у раду са породицом и осигурање безбедности детета.

Евалуација учесника указује на висок ниво задовољства садржајем обуке и  начином презентовања и интерактивности. Учесници обуке су предложили да обука траје више дана, да се практично провежбају сви делови интервјуа и да се обука организује за све стручне раднике у служби за децу и младе из центра за социјални рад.

На тесту знања учесници су показали познавање у областима: препознавања знакова различитих облика насиља и занемаривања код деце - телесне, емоционалне, понашајне и социјалне; информисаности о мерама и поступцима  породично правне заштите; вештине за вођење интервјуа са дететом; вештине опсервације; знања и снага у процени потреба детета, способности родитеља, ресурса социјалне средине и вештине израде плана за породицу и дете.

Обуку су одржали саветнице/и из Одељења за процену стручног рада и супервизију: Весна Трбовић, Снежана Ронић, Славиша Сорак и Живко Петровић.

Обука ће се и даље реализовати у наредном периоду према плану и програму Завода.

Календар

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови