Едукативне радионице за супервизоре

  уторак, 25. мај 2021.

У априлу и мају 2021. године, Републички завод за социјалну заштиту је реализовао циклус од пет он лајн едукативних радионица са  групом коју је чинило једанаест супервизора.

Циљ едукативних радионица је био  унапређење  компетенција за рад са женама које су преживеле партнерско насиље.

Теме радионица су:

  1. ''Стрес, траума, предрасуде и интервју''
  2. ''Разумевање и рад на редефинисању граница и уверења''
  3. ''Рационално емотивни приступ у разумевању емоционалног доживљавања и регулацији понашања''
  4. ''Технике релаксације''
  5. Повратна информација учесницима на вежбе и евалуација садржаја радионица

Рад на домаћим задацима омогућио је промишљање, провежбавање стеченог знања и на основу повратних информација едукаторки, учеснице радионица  су имале прилику да интегришу  знања са праксом. Иновативност у начину преношења знања постигнута је и планом преношења знања од стране супервизорки у  супервизијским групама у наредном периоду, а уз подршку саветница из Одељења за процену стручног рада и супервизију.

Евалуација циклуса радионица указује да су:

  • Унапређена су знања из области интервјуа, граница, уверења, релаксације 4,8
  • Интерактивност је оцењена са 4,8
  • квалитет садржаја радионица је оцењен највишом оценом, 5
  • примењивост знања у пракси је оцењен највишом оценом, 5

На тесту знања учеснице су показале висок ниво разумевања и примене стечених знања.

Коментари учесница радионица су: сјајна едукација, значајна за лични и професионални развој, корисне радионице за рад са женама које су преживеле насиље.

Календар

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови