Годишњи извештај о екстерној супервизији Завода у ЦСР у 2019.

  среда, 27. мај 2020.

Републички завод за социјалну заштиту, у складу са нормативним актима и годишњим планом рада, реализује континуирану супервизијску подршку супервизорима из 125 центара за социјални рад у Србији (осим ЦСР из Војводине, са којима ради Покрајински завод за социјалну заштиту). Центри са којима ради Завод су територијално организовани у 11 група. Са сваком групом се реализује супервизијска подршка три до четири пута годишње. Подршку спроводе саветници социјалне заштите из Одељења за процену стручног рада и супервизију и за сваку групу су задужена два саветника из Републичког завода за социјалну заштиту.

У складу са утврђеним потребама, током 2019. године је фокус екстерне супервизијске подршке био на унапређењу компетенција стручњака у ЦСР у области насиља у породици, како би се умањио број пропуста у стручном раду на случајевима насиља у породици и над децом.
Годишњи извештај о реализованој екстерној супервизијској подршци за 2019. годину, поред осталог, садржи преглед најчешћих тема у приказима случаја из ЦСР, најважније закључке/научене лекције из групних супервизијских састанак и преглед најчешћих изазови са којима се суочавају запослени у ЦСР у поступању у случајевима насиља у породици и над децом.

Преузмите извештај

Календар

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови