Виђање детета и родитеља у контролисаним условима

  понедељак, 1. април 2019.
Виђање детета у контролисаним условима

Реагујући на препознате тешкоће практичара, Републички завод за социјалну заштиту отпочео израду стручно методолошког упутства за примену интервенције контролисаног виђења детета са другим редитељем с којим не живи и са сродницима с којима га везује посебна блискост.

У оквиру скупа активности усмерених на дефинисање овог стручног упутства, одржани су округли столови на тему ''Изазови и могућности у примени контролисаног виђења детета са рoдитељем'', са супервизорима из центара за социјални рад и са судијама и супервизорима, 07. и 29. марта 2019. године

Закључци учесника груписани су у прегледу који следи:

 • превентивни рад са родитељима и дететом код препознатих знакова који воде у конфликте и прекид релација детета са редитељем није развијен
 • не спроводи се продубљена процена снага и тешкоћа родитеља
 • припрема родитеља и детета за виђење у контролисаним условима се не реализује
 • не постоји план са дефинисаним активностима и индикаторима током праћења,
 • нису заступљене интервенције правне – социјалне.-психолошке
 • не одвија се континуирана сарадња са судом

Могућности које су препознате као решење узрока проблема су:

 • специјализована знања судија и стручних радника – заједничке едукације
 • законска обавеза упућивања родитеља у саветовалишта
 • примена индикатора за препознавање ризика
 • припрема родитеља и детета за контролисана виђења
 • планирање активности са индикаторима
 • примена интервенција правних – социјално психолошких
 • осигурана безбедност просторних услова за одржавање виђења
 • консултације пре одржавања рочишта стручних радника и судије
 • увођење лиценци за адвокате
 • писмено тражење допуне извештаја од ЦСР без позивања на суд стручног радника
 • Налаз и мишљење синтетизовано ради ЦСР где живи дете са могућношћу позивања другог родитеља ради сагледавања релације родитељ-дете и релације родитеља

Календар

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови