ВЕБИНАР ЗА РАД СА ПОСЕБНО ОСЕТЉИВИМ ГРУПАМА ДЕЦЕ

  понедељак, 24. мај 2021.

„Рад са посебно осетљивим групама деце са акцентом на жртве родно заснованог насиља“ први је у низу од три вебинара које је Републички завод за социјалну заштиту креирао уз подршку УНИЦЕФ-а, а реализован је 20. и 21. маја.

Вебинари су креирани у оквиру пројекта „Унапређење система социјалне заштите у циљу оснаживања рањивих породица са децом“ ради унапређења компетенција стручних радника за идентификовање посебно осетљивих група деце избеглица/миграната и заштиту њиховог најбољег интерeса. Други вебинар - „Препознавање и превенција синдрома сагоревања“ заказан је за прве дане јуна, а трећи, на тему „Координација актера у интегрисаном систему заштите малолетних миграната без пратње“ предвиђен је за другу недељу јуна.

Учесници првог вебинара, 17 стручних радника из Пирота, Шида, Сјенице, Лознице, Прешева, Димитровграда, Сомбора, Кикинде, Бујановца, Београда, Ниша и Бачке Паланке, ангажовани су на позицијама теренских стручних радника, професионалних старатеља, координатора и регионалних координатора у прихватним центрима, установама за смештај, центрима за азил и ресорном Министарству.

Садржај вебинара чини шест сесија, које се реализују током два дана. Теме, одабране на основу испитивања потреба за додатним знањима и вештинама потенцијалних учесника вебинара су: Стандардне оперативне процедуре у раду са децом избеглицама/мигрантима и жртвама родно заснованог насиља; упознавање са одликама родно базираног насиља и његовим најчешћим последицама и упознавање учесника са основним поставкама концепта сталности.

Посебан акценат је стављан на размену искустава учесника вебинара у циљу унапређења међусобног разумевања и уједначавања стручних приступа у раду са децом избеглицама/мигрантима, што је захтевало висок ниво њихове партиципације.

Анализа резултата евалуације је показала да су учесници веома задовољни вебинаром у целини и да његове садржаје сматрају корисним и примењљивим у свакодневном раду.

Календар

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови