Program obuke kandidata za obavljanje pomoći u kući i kućne nege za stara lica

  sreda, 25. septembar 2019. - nedelja, 29. septembar 2019.

MESTO ODRŽAVANЈA
Kladovo
NAZIV PROGRAMA
Program obuke kandidata za obavljanje pomoći u kući i kućne nege za stara lica
AUTOR PROGRAMA
Nada Julinac
KONTAKT OSOBA
Nada Julinac
Kralja Petra I 77 Bačka Palanka
nadajulinac@yahoo.com
063/511-948;021/6040-423
 
CILjEVI PROGRAMA
Cilj prorgama je upoznavanje i edukacija (budućih radnika) sa osnovnim karakteristikama starenja i starosti kao osnovnim preduslovima za adekvatnu brigu o starima.
Specifični ciljevi programa su:

  • edukacija i ovladavanje neophodnim znanjima iz oblasti zdravstvene zaštite;
  • proširivanje znanja iz oblasti socijalno-pravnih aspekata starosti kao i pomoć pri ostvarivanju određenih prava;
  • upoznavanje i ovladavanje pojedinim veštinama iz sfere rehabilitacionog postupka;
  • sticanje veština i znanja kao i povećanje profesionalne i etičke senzibilnosti za konstruktivnu komunikaciju sa ostarelim licima

Preuzmite rezime

Kalendar

Najave

Baza akreditovanih programa obuke

Porodični saradnik

Tagovi