Primena Montesori metode u radu sa osobama sa invaliditetom, septembar 2019.

  sreda, 25. septembar 2019. - nedelja, 29. septembar 2019.

Mesto održavanja
Novi Sad, Gagarinova 16c

NAZIV PROGRAMA
Primena Montesori metode u radu sa osobama sa invaliditetom

AUTORI PROGRAMA
Eržebet Bedrosian
Mirjana Marković

KONTAKT OSOBA
Eržebet Bedrosian
ul. Rade Končara 48., 24000 Subotica,
Email: erzsebet@gtlnet.com
Tel.: 063/ 8886 938
Tel./faks: 024/646 411

CILjEVI PROGRAMA

  • Upoznati i razumeti Montesori filozofiju i pedagogiju,
  • Naučiti i usvojiti Montesori vežbe sa materijalima,
  • Naučiti izraditi Montesori materijale,
  • Razviti sposobnost posmatranja i prepoznavanja i uvažavanja individualnih potreba i interesa,
  • Upoznavanje novog načina individualnog pristupa,
  • Sticanje veštine stvaranja ambijenta koji odgovara dečjim potrebama,
  • Upoznavanje sa mogućnostima, načinima organizovanja i izvođenja razvojnih igara

 

Preuzmite rezime

Kalendar

Najave

Baza akreditovanih programa obuke

Porodični saradnik

Tagovi