Primena Montesori metode u radu sa osobama sa invaliditetom

  sreda, 15. maj 2019. - nedelja, 19. maj 2019.

MESTO ODRŽAVANJA
Niška 44, Vračar, Beograd

NAZIV PROGRAMA
Primena Montesori metode u radu sa osobama sa invaliditetom

AUTORI PROGRAMA
Eržebet Bedrosian
Mirjana Marković

KONTAKT OSOBA
Eržebet Bedrosian
ul. Rade Končara 48., 24000 Subotica,
Email: erzsebet@gtlnet.com
Tel.: 063/ 8886 938
Tel./faks: 024/646 411

CILj/EVI PROGRAMA
Upoznati i razumeti Montesori filozofiju i pedagogiju. Naučiti i usvojiti Montesori vežbe sa materijalima. Naučiti izraditi Montesori materijale. Razviti sposobnost posmatranja i prepoznavanja i uvažavanja individualnih potreba i interesa. Upoznavanje novog načina individualnog pristupa. Sticanje veštine stvaranja ambijenta koji odgovara dečjim potrebama. Upoznavanje sa mogućnostima, načinima organizovanja i izvođenja razvojnih igara.

Preuzmite rezime

Kalendar

Najave

Baza akreditovanih programa obuke

Porodični saradnik