Pokretanje usluge lični pratilac deteta, termin II

  ponedeljak, 21. januar 2019. - petak, 25. januar 2019.

MESTO REALIZACIJE
Edukativni centar za razvoj u radnim i profesionalnim veštinama
Industrijska zona 3, 21000 Novi Sad

NAZIV PROGRAMA
„Pokretanje usluge Lični pratilac deteta (LPD)“

AUTORI PROGRAMA
Dragana Stanković Gaić
Ivana Koprivica
Katarina Majki

KONTAKT OSOBA
Dragana Stanković Gaić
Karlovačkih đaka 84. Sremski Karlovci
dragana.stankovic@gmail.com
063 574 547;

CILjEVI PROGRAMA
Opšti cilj je izgradnja kapaciteta pružaoca usluga potrebnih za realizaciju usluge
LPD.

Specifični ciljevi su:

 • Sticanje znanja o značaju i potrebi za obrazovnom inkluzijomi punom socijalnom
  uključenošću dece sa smetnjama u razvoju.
 • Upoznavanje sa osobenostima roditeljskog funkcionisanja, brige o deci i
  funkcionisanja porodice u socijalnom kontekstu.
 • Upoznavanje sa svim fazama razvoja usluge LPD.
 • Sticanje znanja i veština za obavljanje posla LPD.
 • Unapređenje veština za prevazilaženje teškoća u radu LPD i ostvarivanje pune
  saradnje sa porodicom i akterima vaspitno-obrazovnog procesa.

 

Preuzmite rezime

Kalendar

Najave

Baza akreditovanih programa obuke

Porodični saradnik