Osnovni program obuke za personalnog/radnog asistenta za osobe sa invaliditetom

  petak, 25. septembar 2020. - nedelja, 27. septembar 2020.

MESTO ODRŽAVANjA

Beograd

 

Preuzmite rezime

 

Kalendar

Najave

Baza akreditovanih programa obuke

Porodični saradnik