Osnovni paket obuke za rad na SOS telefonu sa ženama sa invaliditetom koje imaju iskustvo nasilja

  ponedeljak, 15. april 2019. - petak, 19. april 2019.

MESTO ODRŽAVANjA
Organizacija "Iz kruga""
Ul. Grčića Milenka 4b
11000 Beograd

NAZIV PROGRAMA
Osnovni paket obuke za radna SOS telefonu sa ženama sa invaliditetom koje imaju iskustvo nasilja

AUTORI PROGRAMA
Lepojka Čarević Mitanovski
Lidija Milanović

KONTAKT OSOBA
IZ KRUGA - BEOGRAD“, organizacija za zaštitu prava i podršku žena sa invaliditetom
Snežana Mađerčić,
Beograd, Sredačka 2,
office@izkruga.org   
Telefon 060/055 52 58

CILj/EVI PROGRAMA
Opšti cilj programa obuke je doprinos obezbeđivanju kvalitetne usluge ''SOS telefon za žene sa invaliditetom žrtve nasilja'' putem jačanja kompetencija pomagača neophodnih za sprovođenje procesa podrške putem SOS telefona.
Posebni ciljevi su usmerni na usvajanje znanja i razvoj veština za rad sa ženama OSI koje su preživele iskustvo nasilja ili trpe nasilje na SOS telefonu. Ključni ciljevi su usmereni na ovladavanje karakteristikama i procesima porodičnog nasilja, posebno sa aspekta specifičnog delovanja invalidnosti i sticanje veština za izradu i sprovođenje bezbednosnog plana i vođenje telefonskog razgovora


Preuzmite rezime

Kalendar

Najave

Baza akreditovanih programa obuke

Porodični saradnik