Osnaživanje stručnih radnika u CSR za rad sa decom i mladima u sukobu sa zakonom

  subota, 30. mart 2019. - ponedeljak, 1. april 2019.

NAZIV PROGRAMA

Osnaživanje stručnih radnika u centrima za socijalni rad za rad sa decom i mladima u sukobu sa zakonom

 

AUTORI PROGRAMA

Mikaina Stevanović

Snježana Jović

Ivana Vidaković

 

KONTAKT OSOBA

Ivana Vidaković

Admirala Geprata 10,

11000 Beograd, ividakovic@ian.org.rs

011/ 3617 243

 

CILj/EVI PROGRAMA

Sticanje znanja i veština za:

  • planiranje i realizaciju programa za rad sa decom sa rizičnim ponašanjem, kao i znanja i veštine za primenu predkrivičnih diverzionih programa (nalozi za obavljanje poslova u okviru društvene zajednice)
  • rad sa decom i mladima u sukobu sa zakonom i njihovim porodicama i kvalitetno profesionalno angažovanje u definisanju problema i prikupljanju relevantnih podataka
  • korišćenje vršnjačke (peer) supervizije kao sistema podrške u radu

Preuzmite rezime

Kalendar

Najave

Baza akreditovanih programa obuke

Porodični saradnik