Nasilje nad starijim osobama, specifičnosti, prepoznavanje i strategije prevencije

  četvrtak, 4. jul 2019. - četvrtak, 4. jul 2019.

MESTO REALIZACIJE
Beograd

NAZIV PROGRAMA
Nasilje nad starijim osobama, specifičnosti, prepoznavanje i strategije prevencije

AUTORI PROGRAMA
Udruženje građana „Snaga prijateljstva“ – Amity , Beograd

KONTAKT OSOBA
mr Nadežda Satarić,
Udruženje „Snaga prijateljstva“ - Amity, Pariske komune 1/12, Novi Beograd,
tel. 011/66-90-122; 063/8108-600,
imejl: nada@amity-yu.org

CILj/EVI PROGRAMA
Specifični ciljevi Programa:
1. Povećana informisanost stručnih radnika, stručnih saradnika i saradnika koji rade sa starijima u ustanovama socijalne zaštite o specifičnosti nasilja nad starijim osobama i prepoznavanju istog, pravnom okviru za zaštitu i strategijama prevencije.
2. Povećana senzibilisanost osoblja zaposlenog u ustanovama socijalne zaštite u oblasti prepoznavanja nasilja nad starijima, kao i o značaju prevencije istog.
3. Razvijene veštine profesionalaca za prepoznavanje nasilja, izradu i primenu strategija prevencije.

Preuzmite rezime

Kalendar

Najave

Baza akreditovanih programa obuke

Porodični saradnik

Tagovi