Model podrške osobama sa autizmom, 2019 - 1

  sreda, 10. april 2019. - sreda, 10. april 2019.

MESTO ODRŽAVANJA OBUKE
Dnevni boravak ŠOSO "Milan Petrović" sa domom učenika, Novi Sad

NAZIV PROGRAMA
Model podrške osobama sa autizmom

AUTORI PROGRAMA
dr DanielaTamaš
Jelena Đurić
Jelena Panić
Branislava Stanojević

KONTAKT OSOBA
dr Daniela Tamaš
Oblačića Rada 15/12, 21000 Novi Sad
E-mail: autizam.mp@gmail.com
Telefon: 021/478-02-08 Mobilni: 064/244-72-42

CILJ/EVIPROGRAMA
• Upoznavanje učesnika sa savremenim teorijskim saznanjima o autizmu.
• Prenošenje informacija o načinima podrške porodicama osoba sa autizmom u cilju prevencije institucionalizacije i unapređivanja kvaliteta života osoba sa autizmom i njihovih porodica
• Upoznavanje učesnika sa načinom praktične izrade individualnih planova usluga osobama sa autizmom u cilju osamostaljivanja korisnika, jačanja njihovih ličnih snaga i potencijala i podsticanja socijalne inkluzije osoba sa autizmom.

Preuzmite rezime

Kalendar

Najave

Baza akreditovanih programa obuke

Porodični saradnik