Integralni program pomoći u kući sa elementima bazične nege

  ponedeljak, 25. septembar 2023. - ponedeljak, 2. oktobar 2023.

Mesto događaja:

Sremska Mitrovica

Autor/i:

Maja Pavlov, Branka Dimitrijević, Darko Tot

Kalendar

Najave

Baza akreditovanih programa obuke

Porodični saradnik