Integralni program pomoći u kući sa elementima bazične nege

  četvrtak, 22. oktobar 2020. - četvrtak, 29. oktobar 2020.

Mesto održavanja

Sremska Mitrovica

Preuzmite rezime

Kalendar

Najave

Baza akreditovanih programa obuke

Porodični saradnik