Enigmatski svet čula

  sreda, 24. april 2019. - četvrtak, 25. april 2019.

MESTO ODRŽAVANjA
Dnevni boravak "Sunce", ul. Ismeta Mujezinovića 4a, Novi Pazar

NAZIV PROGRAMA
Enigmatski svet čula - program edukacije usmeren na osvešćivanje značaja senzora u procesu opažanja, učenja i emotivnog razvoja

AUTORI PROGRAMA
Dr Milijana Selaković, neuropsihijatar
Nataša Dosevska, psiholog
Lidija Mitrović, defektolog

KONTAKT OSOBA
Nataša Dosevska
Salvadora Aljendea 40/22, Beograd
dosevska@yahoo.co.uk 
011/277 18 06
064/279 43 86

CILj/EVI PROGRAMA
Ukazivanje na značaj senzornog funkcionisanja i primena ovih saznanja u cilju prepoznavanja potreba korisnika i razumevanja njihovog ponašanja. Program je usmeren na razvijanje veštine uočavanja povezanosti između nivoa osetljivosti i karakteristika sredine, sticanje znanja potrebnih za prilagođavanje okruženja senzornim karakteristikama korisnika, kao i ovladavanje osnovnim znanjima potrebnim za planiranje individualnih programa u skladu sa senzornim karakteristikama.

Preuzmite rezime

Kalendar

Najave

Baza akreditovanih programa obuke

Porodični saradnik